Biuro Obsługi Nieruchomości "WYCENA" świadczy usługi w zakresie:


Wyceniamy nieruchomości:

  • mieszkalne: domy, lokale mieszkalne, rezydencje, siedliska;

  • niezabudowane: działki budowlane i inne, rolne;

  • komercyjne: magazyny, produkcyjne, sklepy, biurowce, kamienice itp.;

  • przedsiębiorstwa: wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw, wartości znaku firmowego itp.;

  • nietypowe: przechowalnie owoców, przechowalnie warzyw, gospodarstwa ogrodnicze itp.