Biuro Obsługi Nieruchomości "WYCENA" powstało w 1997 roku. Od tego momentu zajmuje się wyceną nieruchomości dla różnych celów, głównie bankowych. Na rynku postrzegana jest jako firma solidna, z dużym doświadczeniem. W bankach notowana jest wysoko ze względu na fachowe i bezstronne opracowywanie wycen.

Właściciele firmy, rzeczoznawcy majątkowi, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez stałe uczestnictwo w spotkaniach w Stowarzyszeniu. Dodatkowo uczestniczą w konferencjach oraz szkoleniach związanych z wykonywanym zawodem.

Rzeczoznawcy majątkowi są członkami Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, które jest zrzeszone w Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majatkowych.

Rzeczoznawcy majątkowi są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.


Posiadane najważniejsze uprawnienia i certyfikaty:


Nasz e-mail pod którym odpowiadamy na wszystkie pytaniaKancelaria Majątkowa